Hovar

Hästens hovar är synnerligen viktiga för alla hästar, oavsett vad den används till. 
Tyvärr är den bistra sanningen att långt mer än hälften av alla försäkrings pengar som utbetalas berör hovrelaterde problem. 
I rimlighetens namn kan detta faktum inte vara något vi kan acceptera utan att undra, VARFÖR??

Exempel på verkning    Länkar till bra sidor om verkning    Utbildning

Uppfattningen att alla hästar måste ha skor i alla lägen, är den första grova missuppfattningen. 
Nyfödda hästar och alla jordens frilevande hästar har inte skor. Så att sätta skor på en häst är ett rent mänskligt påfund, 
som använts på främst draghästar som skydd då slitaget varit större än tillväxten, eller för att kunna brodda vid halka.
Visst, får en häst vänja sig vid att ha skor utvecklas inte sula och stråle på ett naturligt sätt, vilket kan bli en smärtsam upplevelse om man tar av skorna. Situationen blir än värre om inte en korrekt verkning utförs efter sko borttagningen.

Nästa stora missuppfattning är att alla hovproblem fixas med hjälp att olika skor eller beslag.
Alla hovar med någon form av beslag får betydligt sämre cirkulation i hoven.= sämre läkning och tillväxt.
Hovar med beslag får en belastningsyta som är max 1/4 del av hela hovens yta.= hovkapsel.
Hovsprickor avhjälps inte med skor, det görs med korrekt verkning. Så spänningarna i hovkaseln försvinner och tillväxten i kronranden inte störs av överbelastning på grund av för långa hovar i fel vinkel. OBS en hov med spricka läks enbart från kronrand och neråt.
Hovar med tvärgående ränder är tecken på ojämnt tillväxt orsakad av magproblem och mineralbrist, = risk för fång/kolik.
"Hovbensrotation" och "Understuckna trakter" är övertydliga indikationer på urusel verkning och hovform,= felbelastning.

Uppfattningen är många om vad som är "rätt". Svaret är att det finns inget som är rätt eller fel.
Sålunda är det kunskaper och erfarenheter om vad som fungerar för olika hästar som får vara vägledande. För att kunna avgöra sådant krävs utbildning och ett tränat öga. Med tanke på alla hovproblem som finns så är det motiverat att ifrågasätta kompetensen hos ex hovslagare, vilket är den grupp som övervägande verkar flest hästar i landet. Att verka en häst för att få på en sko, är INTE det samma alla gånger som att verka korrekt till en balanserad hov med sko eller utan.

I alla lägen skall hoven ha den i närmaste perfekta form som kan uppnås vid varje tillfälle.
Då får vi alltid rätt belastning i hoven, leder, senor och muskulatur.
Hästen får ett rörelsemönster som inte ger muskelspänningar och förslitnings skador i leder.
Oavsett användning håller hästen för att belastas på ett bättre sätt.
Ev störningar i kroppens system kan klaras på bättre sätt med hovar i balans.
Hästar som får rätt behandling och mineraler ger alltid bättre hovkvalitet.
Verkningsintervall får gärna vara 2-3 veckor, då hålls alltid en bra form utan större variationer.

GÖR INTE:
-Vid snedslitna hovar, korrigera aldrig på hoven utan att först kontrollera och behandla ev muskulära spänningar och rörelsestörningar,
  vilket även kan ha sin orsak i störda organ.
-Vill hästen bygga valkar på sulan eller går bäst med ngt höga trakter (mm), så är det ett tecken på att strålen är så dålig att stödet den skulle gett är  
  för dåligt. Behandla mot ex strålröta och rör INTE ev valkar förrän strålen kan ta upp belastningen som den ska.
-Hoven ska vara rundad i tån liksom våra egna skor är. Slits hoven fram genom att hästen "slår i" tån när den går är trakten sannolikt för hög.
 Risk finns för belastningsskador i leder, muskler och lamellrand pga för rak benställning. Låt det inte vara så utan verka korrekt.
-Vanligt är att folk inte uppmärksammar ovanstående i tid, så överbelastningen bak gör ont och hästen börjar kompensera genom att lägga mer  
 tyngd fram. Efter en tid blir den stel i bogar och ibland halt på det diagonala benet varifrån grundproblemet härstammar. Behandla inte genom att 
 spruta I LEDEN. Kortison löser brosk och kan efter några behandlingar ge permanenta ledskador som inte kan behandlas. Lägg ev 
 kortisonbehandling för inflammation under huden över och under led. Behandla grundorsaken bak genom att verka korrekt och massage.