Länkar för Dig som vill söka kunskap om hovar.

www.friskahovar.se Utbildning och tips om verkning och hovar.

www.barfotahast.has.it Informativ sida om verkning och behandling av hovproblem, många bra länkar till böcker mm.

www.sanhcp.org  The artful science of natural hoof care. Svensk organisation för utbildning i hovverkning.
                            Här kan du bl a söka efter närmsta hovformspecialist.

www.förryttaretillhäst.se Booths och andra bra produkter till hästens hovar