TURRIDNING

Jag gör kontinuerligt kortare eller längre ridturer på Småländska Höglandet.
På dessa turer rids det lite efter önskemål i olika områden. Då jag har ett förflutet
med jobb i skogen (15 år) år hittar jag ganska bra varhelst på Höglandet vi rider.
Av praktiska skäl föredrar jag personligen området Nässjö-Eksjö och söderut.

Turerna sker med Din egen häst och utrustning, som du bör vara väl förtrogen med.
Ni ska fungera tillsammans i alla gångarter.
Ha alltid grimma och grimskaft med till hästen på turen.
Jag fungerar enbart som guide och Ni tar eget ansvar för Er själv och häst.