Testning

 

Häst:  Brazilia Ray, sv halvblod sto 4 år, fölat 2009                               10!!

 

Ägare:  Mona Nylund, Jeppo Finland

 

Testning: Problem med koppar, virus. Mycket dåligt med energi.

 

Ämne: Homoeopatiskt Cuprum, Formula 1+4+7. (mag-njur-viruskur)

 

Trolig orsak till obalans: Koppar är vanligast att det är för mycket av i kroppen, sällsynt brist. Överskott märks på muskulaturen som blir spänd och stel och kan förväxlas med fång. Ibland märks det på att hästen inte utvecklar muskulaturen normalt. Det troliga överskottet kan komma via vattnet som i så fall har lågt PH vilket lett till utfällning från ledningssystem. Eller från bete där tidigare odlats potatis. Blasten avdödas vanligtvis med koppar baserat medel som blir kvar i marken och om odling skett många år kan halterna räcka för att skapa problem för vissa individer som oftast har andra problem såsom magen. Virus är ett allt för vanligt problem då veterinär medicinen normalt endast behandlar infektionen som blir följden av smittan, det kan därför ganska obehindrat spridas. Virus orsakar förutom infektioner som frestar njurarna även mag-tarm problem. Vid längre tids problem kan följen bli fång, mineralbrister, muskel-led och hovrelaterade problem

 

Behandling: Gör en påse med ca 10-15 piller av homeopatiskt ämne och fäst den i manen. Denna påse kommer då att fungera som ett hjälpbatteri och kompenserar obalansen av ämnen. Samtidigt skall hästen oralt ges ca 15 piller 2 ggr per dag. Formula enligt ordination på burken.  Biopromin är en viktig bas så hästen långsiktigt kan återhämta sig.

Ny test om ca 1 månad rekommenderas.

 

 

Paradisberget

den 20 september 2009

Morgan Strålman

 

Läs gärna under referenser ”Finlandsfärjan” så ser du ägarens reflektion