Liten översikt av ögondiagnostik.

 

Om man tittar på ögats "zon-områden" så kan man dela in det i 3 huvudområden
1-2 magen-näringszon, 3-4 muskler och blod-lymfa,
5-7 skelett, ytlig lymfa, huden.

Går vi sedan vidare och visar de olika zonerna för varje organ, kroppsdel så ser bilden
ut såhär. obs arm är här då framben och hästen har ingen gallblåsa.
Bild på hästens vänstra öga


Vad vi tittar efter är skillnader-förändringar där olika färger på tecknena har olika
betydelse. Dom kan dels ligga i zonområdet 1-7 och där påvisa ett mer allmänt spritt
problem och är då oftast tecken som följer cirkeln mer eller mindre. Ex ljus strimmor i
stora delar av muskelzonen som då kan vara borelia. Mörka tecken på samma sätt kan
betyda ärrbildning efter infektioner som läkt sig. Ljusa tecken mer akut, mörka tecken
mer kroniskt men trots det alltid påverkningsbara. Ljusa tecken i zon 1-2 betyder infektion-
inflammation i mage-tarmsystemet. Mörka-svarta tecken i de zonerna kan visa ärrbildningar
ifrån gamla läkta sårigheter.
Ljusa tecken, vita eller gråvita betyder lymfatisk verksamhet. En aktivitet finns som sker pga
infektion-inflammation. I hudzonen finns alltid viss ljushet pga att huden är ett reningsorgan
 och där passerar toxiner och gifter hela tiden. Här får man kolla många hästar för att
lära sig vad som är normalt. Ljusare-bredare ring betyder mycket toxiner o gifter vilket då
kan komma utifrån i form av ex insektsbett-gifter, eller är resultatet av att de andra
reningsorganen är överbelastade och då skickar över till huden för att undvika förgiftning.
Här bör man direkt kolla njurzonen och sedan även leverzonen,
 då grundorsaken troligen är kopplad dit.

Skador i ryggraden. Här får man tänka sig att hela ryggraden ligger utmed yttersidan av ögat
med huvud kl 12 och svanskotor kl 6 på båda sidor om ögat. Finns en skada på en kota eller disk
så blir det ett mörkt-svart tecken som börjar i ytterkanten och går mot mitten nästan ända in
ibland som ett streck. Ibland är det tecken ifrån båda håll vilket betyder att skadan har inverkan
på ryggens båda sidor. Tecknet kan även vara ljust och innebär då att det finns en infektion i ryggen,
ex kotkompression där topputskotten ligger och gnager på varandra.

Färgskiftningar i ögonvitan, skleran. Brun till brungult är levertoxicitet, gult är urinöversyrning,
grönt gallproblem. Rödhet ofta vid infektioner i kroppen eller irritationer i själva ögat, ex damm.