Relation mellan inre organ och muskler.

Stela eller inaktiva muskler har ofta sin orsak inifrån kroppen.
Därför är det mycket bra att känna till dessa kopplingar, så att
hästen får rätt behandling och snabbare kan tillfriskna.

Lunga: m. deltoideus, m. serratus, m. brachialis, m. diaphragma 

Tjocktarm: m. semitendinosus, m. biceps femoris, m. fascia lata 

Magen: m. brachio cephalicus, m.pectoralis ascendens, m. brachialis, m. infra & supraspinatus 

Mjälte: m. trapezius thoracis, m. triceps, m. latissimus dorsi, 

Hjärta: m. romboideus 

Tunntarm: m. abdominis, m. quadriceps 

Urinblåsas: m. sacro spinalis, m. carpi ulnaris, m. gastronemius

Njurar: m. trapetzius superior, m. psoas, m. illiacus 

Pericardium: (hjärtsäck) m. gluteus, m. periformis 

Sanjiao: (trippelvärmar meridian)m. gracillis, m. gastrocnemius, m. soleus