Ögonanalys

En möjlighet att se tendenser och störningar i kroppens funktioner, genom att studera ögonens
färger, tecken och struktur. Tekniken kan förefalla som "ny" för många, men har funnits sedan
mitten av 1600 talet med rötterna i Tyskland. Men idag en allmänt spridd teknik över världen.

Mitt syfte att visa detta är att ge några enkla tips och tecken att titta efter, vilket kan ge bra
information även för den oerfarne angående sin hästs inre hälsa.
Vänster öga. Hästen saknar gallblåsa och därför ingen zon för detta

Vanligaste problemet på häst är magsäck och tarmar. Återfinns i de första zonerna utanför iris.
Visar sig oftast som färgskiftningar med ibland vitgrå tecken. Dessa ljusa tecken betyder att
hästen är lymfatisk. En infektion eller inflammation finns i området. I det allra yttersta fältet
representerar det yttre lagret på kroppen, huden. Där är nästan alltid ett smalare ljusare fält,
men är det vitt och bredare så finns mycket toxiner i huden, är oftast signal att ex njurar inte
är i balans. 

Bilder på min egen angloarab 22 år.

Höger öga. Borelia i muskelzonen med vita tecken spritt i hela zonen. 
Kvarvarande stora vita tecken under pupillen efter kraftig infektion av botulinum 
bakterie i tarmsystemet.H öga. Ljusa tecken vid (halv 6-6), njurzon. Mindre ljust tecken i benzon(kl 6), höger bak.
Har en äldre trampskada i huden mellan hasled-kotled. Mögelbelastad. blod-lever-lunga-hjärta