Hästhälsa-mögel
                                                en artikel av Morgan Strålman

Under årens lopp när jag gjort en speciell håranalys och behandlat hästar, så syns en del problem med hästhälsan som blir allt vanligare. 
Mögelsporer finns överallt i vår miljö normalt sett, men i liten omfattning utan att skapa problem. Men när organiskt material lagras kan ibland gynnsamma miljöer skapas, där möglet trivs och vi får då en ökad tillväxt. Så när vi ser det med blotta ögat, då är det riktigt mycket och i hela övriga balen också.

En sådan miljö är balar av stråfoder, som det moderna jordbruket i huvudsak idag producerar med plast om. Den väldigt fuktiga hösten har även fuktat upp tidigare väl bärgat hö som lagrats. Ytlagret innehåller därför ofta allt för mycket mögelsporer. En bra sak är att lägga ett lager halm över höet som skydd.

Det gamla hederliga sättet att antingen löst eller i löst pressade balar, köra in höet och skulltorka med fläktar en tid. För att på det sättet sänka vattenhalten till en nivå, där tillväxt av skadliga ämnen undviks, är numera en sällsynt lyx att få tag i.

Därför får vi anta att just mögelproblemet kommer att kvarstå för många hästägare, och då kan det vara mycket bra att veta hur detta kan hanteras.
En plastad bal som öppnas när det är plusgrader bör konsumeras inom 2-4 dagar högst. Ju kallare det är desto mer hindras organisk aktivitet och värme, vilket då påverkar hållbarheten i en öppnad bal. Konserveringen i en bal ger oftast sänkt pH-värde, vilket för en häst kan ge magproblem.

Hur en kropp hanterar skadliga ämnen, är alltid beroende av individens immunsystem men även i vilken kondition magen är. En sämre fungerande mage ”släpper igenom” mer skadliga ämnen än en frisk mage och har även ett mer belastat lever-blodomlopp.

Möglet hamnar med fodret i första hand i magen där det negativt påverkar tarmfloran. Livs förutsättningar för mögel är ypperliga i magens miljö och utan behandling kan ibland detta och följdproblem bli livshotande. Så småningom sprids möglet till blodsystemet och hästar som är i träning eller används flitigt, får en allmän spridning snabbare i stora delar av kroppen.

Detta brukar märkas på att hästen snabbare får mjölksyra i musklerna, tappar i ork och uthållighet, samt ibland ansträngd andning och överbelastad hjärtmuskulatur.

Många travare med mögel brukar börja jogga i sista kurvan och mer eller mindre går i mål.

Att få bort möglet görs effektivt med ett svenskt naturmedel, som både finns i piller (burk om 200 st) och pulver (burk om 800 gr och storpack om 4 kg). Sensivum Mucor som det heter, är ett av medlen i en serie för behandling av de flesta förekommande överkänsligheter. Vid förebyggande behandling så kostar det mindre än 30 kr per månad att slippa mögel i kroppen.
En i hälsosammanhang mycket blygsam kostnad, i förhållande till de hälsoproblem som kan undvikas.
Islandshästar verkar generellt ha en större känslighet för mögel, än de flesta andra raser vilket bör noteras.

Ha dock i tankarna att det ofta blir magproblem av möglet och ihop med alldeles för mycket virus som fritt sprids bland stallen, så är detta en allvarlig faktor för uppkomst av bl a fång, kolik mm. I samarbete med flera hovforms specialister under ett antal år, så har vi sett samband mellan allmänt dåliga hovar, strålröta-lamellröta och dålig mage-immunsystem, virus och mögel. När kroppen behandlats har hovarnas problem mycket lättare kunnat rättas till och på kortare tid.

En enkel mananalys av 15-20 strån, är ett snabbt och effektivt sätt att få svar på hästens hälsa, och sedan själv kunna behandla det som behövs med de rekommenderade naturmedlen.

Lämpligt medel för att behandla bort mögelförekomst:    amemucor.htm