FÅNG-FÖRGIFTNING-INFEKTION

Fång.
Det finns många som gjort olika teorier, eller utfört behandlingar i detta ämne.
Vad jag vet så har ingen ännu fått någon utmärkelse för patentlösningen på ett alltför vanligt problem.
Så därför kommer här ytterligare en "teori" med beprövad erfarenhet.
 En häst har som människan 4 olika huvudsakliga sätt att göra sig av med de slaggprodukter, toxiner och annat skräp
som kroppen får i sig eller själv producerar. Via tarm, blåsa, hud och andning. Var och en har i sin tur kopplingar till
organ och system som behövs fungerande för att kroppen ska fungera optimalt.
Det sker av och till olika stress som påverkar all funktion, men en frisk kropp är duktig på att kompensera och återställa funktionen.
När längre stress, fel foder/foderrutiner, virus, infektioner, mögel eller liknande under antingen lång tid eller på ett kraftfullt sätt
 ger permanenta störningar i något system. Så får vi där en underfunktion som ex de andra tre "sopvägarna" får hantera.
Dessa har redan sitt att sköta, så de blir överbelastade efter en tid och vi har då en kropp som inte klarar att rena sig på ett bra sätt.
Kroppen får då en mängd produkter som cirkulerar och som inte har där att göra. Ett sätt kroppen använder är då att försöka
lagra skiten någonstans för att få det ur blodsystemet. Fettvävnader och muskulatur utgör ganska stora lagringsplatser,
vilket naturligtvis leder till stelhet och ömheter. Då det rör sig om gifter och liknande skadliga ämnen så får naturligtvis
immunsystemet sin chock och små infektionshärdar börjar så småningom komma.
Det är vanligtvis först i detta läge folk börjar se att det inte är bra med hästen.
Hovar ger tydliga signaler på flera sätt, visst en häst med korrekt verkning klarar sig bättre eller kanske rättare sagt längre.
Infektioner skapar ömhet i hovar och de tvärgående ränderna eller valkarna på hovkapseln
 ger indikation på hur dåligt magen mår sen länge!! Är hästen öm i ryggen, svårt att böja sig?
Kan bero på att njurarna mår dåligt. o s v, det blir det en lång följetång om inget görs.

Akuta åtgärder är naturligtvis behandling av infektioner och en korrekt verkning (hovformspecialist).
Då avses inte enbart avhuggning av tå eller liknande enkla hovslagaråtgärder, som tyvärr inte skapar den balanserade hov
en sjuk häst verkligen behöver, utan riktig verkning för att på ett perfekt sätt fördela och ta upp hästens vikt.
Hästen skall inte stallas in, utan skall motioneras i så stor omfattning som hästen bara klarar under månader framöver.
Perfekt är att ha den med som löshäst på skogsturer där underlaget är mjukt och lagom kuperat.
Lika viktigt för hästen som för oss att vi har kul när vi inte mår bra.
Behandling av magens funktion och återställande av en fungerande tarmflora, är oftast grunden till problemet,
men också den absolut viktigaste åtgärden för ett tillfrisknande. Magen skall både återfå sin goda förmåga och att transportera
ut skräp ur kroppen, men lika viktigt är att den kan ta upp viktiga mineraler och vitaminer för att återuppbygga kroppens funktioner.
Njurarna behöver båda renas och stärkas efter överbelastningen och infektioner. Så om jag visar det i stegform blir det:

1a. Behandling ev akut infektion, korrekt verkning.
1b. Behandling av mage, njurar, infektioner. Motion.
2. Tillskott av mineraler-vitaminer-fyto(Biopromin), immunförsvars stärkande.
3. Enbart grovfoder i mindre doser (munkorg ute) under många tillfällen under dygnet.
4. Skicka in mananalys för att utreda orsaken och gör lämplig behandling.

Naturligtvis måste en individuell bedömning göras för varje häst, men grund scenariot är ganska vanligt så skillnaden är mer hur långt det gått. Jag förespråkar alltid tillskott av naturliga preparat av örtformula och homeopati för snällast och effektiv behandling.

Fånglika symtom
Dessa symtom kan se väldig lika ut som fång i rörleserna, men har helt annan grundorsak och ska ha sin behandling.
Borelia infektion, är alltför vanlig och blodprov är en ganska undermålig teknik att hitta det på. Därför går mängder med hästar med dessa infektioner, stela och stumma, halta och med rörelseproblem. Adekvat behandling är homeopatisk behandling mot bakterien och stärkande, rensande och läkande tillskott för muskulatur och leder.
Förgiftning av knott och mygg, ger även detta betydande problem i hud och muskler. Samt även immunsystem-lever-blod-njurar. Gifterna behandlas bort med AME-sensi 3 och immunsystem stärks med AME-formula 13. Därutöver kan andra medel för lever och njurar behövas. Musklerna kan bli väldigt stela och ömma.
Överskott av koppar, uppkommer av för mycket koppartillskott eller bete på mark där man förr odlat potatis. Man blastdödade förr med kopparsulfat vilket vid längre tids odling kan ge lager i markerna. Detta följer då med gräset och ger blockering i muskulaturen, stelheter men inte hovproblem

 

Kolik
Namnet kolik är ett samlingsnamn för magproblem oftast med kramptillstånd.
Vanligtvis skiljer man på gaskolik, sandkolik och förstoppningskolik, vilket initialt kan var svårt att skilja åt.
Gaskolik uppstår oftast p g a felaktig utfodringsrutiner med för kraftigt och/eller för mycket kraftfoder. Vilket då råkar i jäsning varvid gas bildas.
I en miljö med värme, vatten, säd och socker och ett mag-tarmsystem på ca 30 meters längd. Då är det viktigt att inte överutfodra med felaktiga fodermedel. Magens hälsa och flora spelar en viktig roll i sammanhanget. Så alla hästar som fått kolik skall omedelbart noga undersökas och behandlas. Att enbart ge kramplösande och smärtstillande medel är direkt förkastligt, det behövs en allmän genomgång av alla faktorer för att undvika upprepning.
Sandkolik uppstår då betning sker på lätta sandiga jordar, där dels gräset innehåller sandpartiklar men även att rotsystemet följer med vid betningen. Olämpliga fodermedel och då ofta mineraler i grov form är direkt olämpligt till häst. Det lägger sig i tarmfickorna och skapar sårigheter. Infektioner/inflammationer i tarmsystemet ger smärta, dålig aptit, avmagring mm.
Förstoppningskolik sker oftast när hästen enbart utfodras 1-2 ggr per dag. Utfodringen börjar oftast med kraftfoder som snabbt äts utan att tuggas ordentligt vilket gör att det blir lite salivinblandning, på grund av hunger snabbätes grovfodret vilket även det ger en torr blandning. Då allt detta snabbt kommer i och igenom magsäcken (bara 12-15 l volym) så hinner för lite vätska tillsättas innan blandningen hamnar i tunntarmen. Normalt är blandningen i tunntarmen näst intill rinnande. Under transporten i tarmsystemet upptas ämnen via vätskan i blandningen, vilket ytterligare torkar ur blandningen. En häst i rörelse underlättar parestaltiken (tarmrörelsen) varför det nästan alltid underlättar att gå med hästen i mesta möjliga mån.

Lämplig alternativbehandling akut är akupressur eller akupunktur på magpunkter och akutpunkterna. Spruta in i munnen homeopatisk magkur, HBM 20, AME magmedel, formula 1, 11 eller Univital. Speciell massage av tarmpaketet. Sätt hästen i rörelse så gott det går.
Skicka in mananalys för att utreda ev inre hälsoproblem, ta bort allt tillskottsfoder, utfodra med grovfoder så hästen kan äta 16-18 timmar per dygn i lämpliga mängder. Vidta åtgärder så ätandet sker sakta och så lugnt det går. Ingen boxvila utan ut med hästen så den rör sig så mycket som möjligt.