Borelia - en riktigt lömsk sjukdom.
Tidskriften Homeopati nr1/2013 hade ett sammandrag av en artikel i SANUM-post
Skriven av heilpraktiker Gunter Weigel som jag gärna vill förmedla. Text inom parentes är mina egna tillägg.

Borelia är en bakteriell sjukdom orsakad av spiroketer, som för det mesta är fästingburna. (Men även andra stickande insekter kan förmedla det). Den skolmedicinska behandlingen består av en (eller två) antibiotikakurer. Därigenom förbättras oftast symtomen, men tyvärr är det bara tillfälligt. Allt för ofta blir resultatet att sjukdomen ligger kvar latent i kroppen och kan bryta ut på nytt. Antibiotika efterlämnar något mycket ovälkommet, nämnligen bakterieformer utan cellväggar - s.k. CWD-bakterier- som har förmågan att aktivera sjukdomen igen. Immunsystemet känner inte igen de cellfria formerna och därigenom kan man säga att ett kroniskt förlopp av sjukdomen är förprogrammerad! Andra nackdelar med antibiotika är att bakteriefloran i tarmen alltid störs och att tillväxt av candiasvamp i tarmen kan ske. Borreliaspiroketen har också blivit resistent mot många antibiotikasorter.
Borreliaspiroketen är ett perfekt exempel på en microb som lärt sig överleva i människa (och djur). Den har förmågan att kapsla in sig i muskel- och/eller nerv vävnader och gömma sig där.( Troligen anledningen till de omfattande muskulära problem som ofta uppstår i hästar). Dessutom kan den mutera. Till på köpet finns det heller inte något laboratorietest för borrelia som är helt tillförlitligt. Alla prov kan vara såväl falskt negativa som falskt positiva.( Oftast görs inga tester alls av veterinär och om så sker så är då tillförlitligheten tveksam. Hår-Mananalys verkar av erfarenhet vara förvånansvärt träffsäker även vid mindre påverkan).
Borreliaförloppet kan indelas i tre stadier.

Morgan Strålman
Efter några års testande av borelia och behandlande, så har användbara kombinationer för behandling hittats som väl fungerat. Noteras bör att förekomsten av borelia är betydligt vanligare än vad folk tror, särskilt på hästar. Förväxlas lätt med fång beroende på den muskelsmärta och stelhet borelian ofta ger. Mer ovanligt med värme och hovproblem vid borelia, vilket kan vara en faktor för att särskilja fång-borelia. Men även oförklarliga hältor som kommer och går har visat sig ofta vara symtom av borelian. Tidaspekten vid behandling är viktig, där antibiotika kurer är alldeles för korta behandling pga att borelian även skapar bakterieformer utan cellväggar - s.k. CWD-bakterier (förmodar detta är vad vi kallar sporer och som överlever det mesta). Naturbehandlingen är oftast minst 1,5 månad, där focus ligger på att energimässigt ta död på livsenergin i organismen genom att i homeopatisk form potensiera organismens egna energi till en nivå där fenomenet -lika botar lika- uppstår. Borelian kan skapa störningar och blockeringar i såväl muskeltrådar, muskelceller och muskelhinnor. Därför krävs individuell testning för att utröna vilka skador som uppstått och vilket medel som löser problemet. Cirkulationen blir alltid lidande i dessa sammanhang varför medel till detta och även lymfa-immunförsvar-njurar kan behövas som hjälp under behandlingen. Det är därför viktigt att få en bred lösning, en enfaldig behandling kan annars skapa andra oönskade problem som enbart försvårar tillfrisknande.