Sensivum tillskott vid överkänslighet och allergiska reaktioner

 

Alett.     Behandlar mot: Allergi: hösnuva, snuva, nässelutslag.

 

Anima    Behandlar mot: Djur, all/ök vid kontakt med hår från djur, fjäder och fårull.
                      Hund, katt, häst, fårull, gås, anka. Papegoja, höna

 

Culex     Behandlar mot: Mjöl, all/ök vid intag eller kontakt av mjöl produkter.

                      Råg, korn, vete, havre

 

Dust       Behandlar mot: Damm, asbest, all/ök vid kontakt med bostadsdamm eller asbest.

                      Kvalsterförstärkt damm, europeiska kvalster, material från asbest

 

Flow          Behandlar mot: Allergi, all/ök vid kontakt med pollen från blommor.

                      Pollen från ambrosia, brännässla, groblad, gråbo, maskros, prästkrage.

 

Gluto     Behandlar mot: Gluten, all/ök reaktion vid glutenintollerans typ 1. Vissa glutenfira produkter innehåller vetestärkelse vilket också kan skapa problem och

                      Kallas då glutenintollerans typ 2.

Gras       Behandlar mot: Gräs, all/ök reaktion vid kontakt med gräspollen, företrädesvis under juni-aug. Polen från eng rajgräs, hudäxing, luddtåtel, storven, timotej, ängsvingel.

 

Lacto     Behandlar mot: Mjölk, all/ök vid intag eller kontakt med mjölkprodukter innehållande lactos.

 

Moski    Behandlar mot: Mygg, knott, överkänslighet vid bett.

 

Mucor    Behandlar mot: Mögel, all/ök vid kontakt med skilda slag av mögel med andningbesvär vid eller efter närvaro. I hus med gamla vattenskador, djurfoder et c. Alternia, aspergillus, claudosporium, schimmel, pencillin

 

Nasol     Behandlar mot: Allergi av olika ursprung men alltid med ögonengagemang

 

Tree       Behandlar mot: Lövträd, all/ök vid kontakt med vårpollen av typ buskar och träd perioden april-juni