Kurs för hästägare, skötare och ryttare.

 

1.Hästens medfödda beteenden/rädslor/funktion, Horsemanship, hästens

   hälsa och vad vi  kan titta på. Behandling. Utfodring.

 

2.Hovens funktion och anatomi, vanliga problem, verkning till balanserad 

   hov. Praktisk demonstration.

 

3. Praktik. Kolla hästens hälsa, tecken, punkter. Massage. Kolla hästens

    hovar/verkning.

 

4.Horsemanship. Förflyttning av häst från marken, praktiska övningar.

 

5.Fortsättning markarbete, hinderbana.

  

6.Rida, att manövrera hästen. Repgrimma+sadel ev.

 

7.Ridning, mjukgörande/stärkande övningar.

 

8.Ridning. fortsättn övningar, hinderbana.

 

9.Trott means trott, tillitsövning.

 

10.Hästresa till.......... uteritt

 

Varje lektion är ca 3 timmar

Lektion 3-10 är det viktigt ha egen eller lånad häst med utrustning.

Kursen är frivillig och deltagande sker på eget intresse.

Deltagare deltar på egen risk och ska själv ha försäkring av person och djur. Kursledare hålls ej ansvarig för ev skador.

 

Kursplats:

Betalning: Kontant på plats vid varje kurstillfälle.

Hästar:

 

 

 

 

 

 

Morgan Strålman

Paradisberget

575 96 Eksjö

070-6039419

morgan.paradis@tele2.se

www.morganstralman.se